23.05.2013

JCR увеличи рейтинга на Турция на BBB-


Японската рейтингова агенция JCR увеличи кредитния рейтинг на Турция за дългосрочен дълг в чужда и местна валута на BBB- от BB. Турция успешно премина през икономическите изпитания от последните години. През 2012 страната увеличи нетния си износ и намали безработицата, което показва значителен потенциал за растеж, въпреки забавянето в ръста на БВП. Ликвидният риск в чужда валута за страната намалява предвид положителните перспективи за разрешаване на дълговата криза в Европа, което също допринася за повишаване на рейтинга на Турция, според JCR.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.