13.05.2013

Удължаване срока на временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове


Във връзка с техническото приключване на трансферите по прехвърляне на активите на фондовете в новата банка депозитар „Юробанк България" АД се удължава срока на временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на договорни фондове "Статус Нови Акции", "Статус Финанси" и "Статус Глобал ETFs", както следва:

1.       Удължава срока на временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на договорен фонд "Статус Глобал ETFs" до 14.05.2013 г. включително.

Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на "Статус Глобал ETFs" се възобновява от 15 май 2013 г.

2.       Удължава срока на временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на договорни фондове "Статус Нови Акции" и  "Статус Финанси"до 16.05.2013 г. включително.

Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на договорни фондове "Статус Нови Акции" и  "Статус Финанси" се възобновява от 17 май 2013 г.

 

                                                                                УД Статус Капитал АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.