26.04.2013

Временно спиране на обратното изкупуване


Във връзка със замяната на банката депозитар , УД Статус Капитал АД временно спира продажбата и обратното изкупуване на дялове на договорни фондове "Статус Нови Акции", "Статус Финанси" и "Статус Глобал ETFs" за периода от 29 април 2013г. (понеделник) до 13 май 2013 г. (понеделник), включително. 

Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете се възобновява от 14 май 2013 г. (вторник).

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.