10.04.2013

Отчети на договорните фондове Статус към 31.03.2013 г.


Отчетите към 31.03.2013 г. на договорни фондове Статус Нови Акции, Статус Финанси и Статус Глобал ETFs  са представени на Комисията за финансов надзор и са публикувани на следните уеб сайтове:

 

www.status.bg

www.investor.bg

 

Инвеститорите могат да се запознаят с отчетите и в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 31, ет.2  всеки работен ден от 9:30 до 17 ч.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.