21.02.2012

В Сливен, Ямбол и Варна са новите офиси на ИП Статус Инвест


ИП Статус Инвест регистрира три нови офиса в страната. Така услугите на посредника се  предлагат в общо седем града   София, Димитровград, Монтана, Пазарджик, Сливен, Ямбол и Варна.  

 

Контактите на офисите можете да намерите на: http://www.status.bg/bg/about/contacts или http://www.status.bg/bg/about/contacts/offices

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.