На 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник) няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай

2022-04-07

Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 07.04.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 19 април 2022 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на на 14 април 2022 г., ще бъдат обявени на 19 април 2022 г.

Решението е във връзка с обявяването на 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник) за дни без търговска сесия в търговските календари на регулирани пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Също така на 15 април 2022 г. и 18 април 2022г. офисите на дружеството няма да работят.

С уважение,

„Скай управление на активи" АД