На 2 април 2021 г. (петък) и 5 април 2021г. (понеделник) няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай

2021-03-30

Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 30.04.2021 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 2 април 2021 г. (петък) и 5 април 2021г. (понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 6 април 2021 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на на 1 април 2021 г., ще бъдат обявени на 06 април 2021 г.

Решението е във връзка с обявяването на 2 април 2021 г. (петък) и 5 април 2021г. (понеделник) за дни без търговска сесия в търговските календари на регулирани пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Също така на 2 април 2021 г. (петък) и 5 април 2021г. (понеделник) офисите на дружеството няма да работят.

 

С уважение,
„Скай управление на активи" АД