Почивка за индексите

2021-02-10

През първия месец на новата година индексите не успяха да запазят високата инерция от финала на 2020 година и повечето от тях си дадоха почивка. През цялата втора половина на миналата година очакванията за бъдещето се подобряваха постоянно. От една страна напредъка с ваксините даваше надежда, че 2021 вече няма да протича под сянката на локдауни, от друга страна и компаниите и потребителите се пренастроиха до някъде към новата реалност и поне икономическия и финансовия живот започнаха да се връщат към по-стабилна траектория.
През януари бе първия тест на това до колко усещането за нормализиране се отразява в реалността. Излизащите отчети на компании не успяха до поддържат тази силна доза оптимизъм, която вече бе вкарана в цените им. Въпреки че, повечето реални резултати ясно показват излизане от криза, им бе трудно да оправдаят силните темпове на ръст на индексите. Това спря растежа на американския пазар, вдигна рисковите премии и доведе до известно поскъпване на долара. Все фактори отразяващи се негативно на развиващите се пазари.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец януари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

Запиши като MS Word