JCR увеличи рейтинга на Турция на BBB-

2013-05-23

Японската рейтингова агенция JCR увеличи кредитния рейтинг на Турция за дългосрочен дълг в чужда и местна валута на BBB- от BB. Турция успешно премина през икономическите изпитания от последните години. През 2012 страната увеличи нетния си износ и намали безработицата, което показва значителен потенциал за растеж, въпреки забавянето в ръста на БВП. Ликвидният риск в чужда валута за страната намалява предвид положителните перспективи за разрешаване на дълговата криза в Европа, което също допринася за повишаване на рейтинга на Турция, според JCR.