Август 2020

 

Традиционно скучния август изненада тази година, като пазарите претърпяха значителни изменения. Повечето развити пазари отбелязаха едни от най-силните си месечни ръстове за последните години. За това допринесоха три фактора, от една страна резултатите на компаниите за второто тримесечие се оказаха не чак толкова катастрофални, колкото се опасяваше пазара. От друга страна ФЕД продължава да дава сигнали, че ниските лихви ще продължат за дълъг период от време, което едновременно силно подпира пазара на акции и води до обезценка на долара. Последният фактор, който налива оптимизъм на пазара е развитието около COVID -19.


Все по-малко вероятно става налагането на повсеместни локдауни в САЩ, които се основната причина за влошаване на икономиката. Същевременно оптимизмът около потенциалните ваксини за вируса, прави по-малко вероятно ситуацията на потиснато потребление и трудов пазар да продължи и през 2021 г.


Развиващите се пазари обаче не бяха толкова хомогенно оптимистични. Източна Азия, особено Южна Корея, Тайван и Индокитай, са зависими от добрите отношения между САЩ и Китай. И напрежението между двете велики сили, оказа неблагоприятно влияние върху пазарите им. От друга страна Латинска Америка е силно засегната от COVID - 19, а централните банки там имат доста по-ограничен арсенал с възможни действия. Това създава сериозна волатилност на пазарите там.
 

 

Към бюлетина

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.