Портфейл

Разпределение на активите по държави

  • Азия
  • Африка
  • Латинска Америка
  • Парични средства и депозити
  • Развити държави
  • Фондове облигации
You need Flash Player to see this chart. Install it from get.adobe.com/flashplayer/

 

 

Към 31.08.2020

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.