16.12.2011

Решение на Румънския парламент от вчера тласна капиталовия пазар в Румъния


Решение на Румънския парламент от вчера тласна капиталовия пазар в Румъния

 

От момента на създаването на затворените инвестиционни фондове в Румъния, така наречените SIF (Societatea de Investitii Financiare), преди повече от 16 години, съществува спор дали да бъде наложена горна граница на притежаваните от един техен акционер акции. Първоначалното въвеждане на подобен праг е от самите СИФ-ове с цел  защита им от враждебно поглъщане. Въведения праг от 0,1% обаче прави невъзможно провеждането на извънредни общи събрания. След това се намесва политиката, като въвеждат праг от 1%, просъществувал до настоящия момент.

 

Вчера, на 15 декември, беше взето решение за увеличението на този праг на 5%, като единственото препятствие пред това остава евентуално вето на президента, което се възприема като малко вероятно.

 

Сифовете са създадени като FPP (Fondurile Proprietatii Private) - Частни фондове за собственост от закона за приватизацията в Румъния в началото на 90-те години. Те получават около 25% от националното богатство за управление на дялове, представляващи стотици компании, включително значително миноритарно участие в BCR (BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ) и  BRD – двете най-големи банки в Румъния, Bancpost и редица индустриални фирми.

 

Втората програма за масова приватизация, известна като "втора купониада" позволи на хората да влагат приватизационните купони, получени от държавата в FPP, а те от своя страна бяха трансформирани в СИФ-ове. Така, около 9 милиона румънци стават акционери в СИФ-ове. В началото СИФ-овете не са листвани на фондовата борса. Това се е случва през 1999 г.

 

Първата законова рамка на FPP, разработена от Националната агенция за приватизация, не налага никакви прагове на собственост. За да се избегне натрупването на големи пакети от СИФ-ове, техните устави въвеждат ограничението, че никой акционер не може да притежава повече от 0,1% от капитала. По този начин управляващите СИФ-овете се превръщат и в практически собственици на фондовете – поне що се отнася до възможностите им за контрол, липсва всякакъв контрол от общите събрания на акционерите. Невъзможността за придобиване на значително влияние върху СИФ, кара чуждестранните инвеститори да ги избягват. Поради тези причини СИФ-овете се търгуват дълго време, дори и след регистрацията им на борсата, до 10-20% от нетната стойност на активите им.

 

През 2002 г. прага се увеличава от 0,1% на 1% и Румънската борса навлиза в период на експанция. Petrom – основната петролна компания в Румъния, притежаваща както рафинерии така и верига за търговия на дребно и BRD – втората по-големина банка в Румъния са листнати на борсата и привличат вниманието на големи инвестиционни фондове на Букурещката фондова борса. Julius Baer, шведската East Capital и други започват да купуват румънски акции, като вече има и достатъчно силни местни инвеститори. Всичко това създава натиск ограничението от 0,1% да отпадне.

 

В началото на 2005 г. започва да се обсъждат няколко алтернативи: увеличаване на прага от 1% до 5% или пълно премахване. Избира се прага от 1%, с който се съгласяват и управляващите на СИФ-ове. Отново обосновано, че този праг от 1% ще ограничи възможността за враждебно поглъщане на СИФ-ове. Промяната на прага е била одобрена от правителството с наредба през юли 2005 година. През тази година, пазарната капитализация на СИФ-овете се увеличава средно със 175%.

 

За да се премахне възможността за враждебно поглъщане, през 2006 г. беше решено границата от 1% да се прилага и за групи от инвеститори, действащи съгласувано и които имат обща стратегия. Комисията за финансов надзор на Румъния не поема прилагането на тази разпоредба и прехвърля отговорността на управляващите на СИФ-овете. Те от своя страна се превръщат в своеобразни детективи, в търсене на връзки между фирми и физически лица, дори когато те са чуждестранни компании. Последват поредица от корпоративни скандали, в които става ясно че тези разпоредби са били заобикаляни чрез привидно несвързани лица в редица СИФ-ове.  След тези скандали започва да се мисли за премахване на прага на собственост.

 

През юни 2009 г. група от сенатори и депутати инициира законопроект, насочен към премахване на прага. Сенаторите приемат, че е все още твърде рисковано да премахнат напълно прага и задават граница от 5%. Проектът бе гласуван от Сената на 11 ноември, 2009. В края на 2009 г. пазарната капитализация на СИФ-овете се увеличава с 90%. Проектът достига до Камарата на депутатите, където залежава близо две години. В началото на ноември тази година, проектът отново влезе във фокуса на вниманието, като първо бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към Камарата на депутатите, а след това влезе в дневния ред да бъде обсъден от депутатите в парламента. Дискусиите бяха отлагани от седмица на седмица, което накара инвеститорите да загубят отново надеждата да се получи благоприятно решение през тази година.

 

В четвъртък, 15 декември, депутатите гласуват със 170 гласа "за" и 63 гласа "против". На същия ден цените на СИФ на борсата нарастват с по над 10%.

 

По материали на Ziarul Financiar

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.