21.04.2010

КФН лицензира ДФ Статус Глобал ETFs


Статус Капитал учреди първия български фонд с инвестиции насочени предимно към развиващите се пазари. Целта на договорния фонд е да осигури на вложителите си възможност да печелят от бързо растящите икономики от Азия, Южна Америка и Африка.

Управляващото дружество ще прилага и нова за България стратегия, като основна част от портфейла на фонда ще бъде инвестирана в ETFs - борсово търгувани фондове, които следват индекси или сектори на икономиката на развиващи се пазари. Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Очакванията на управляващото дружество са, че икономиките на развиващите се държави ще растат по-бързо от тези на Западна Европа и САЩ. По тази причина и възможностите за печалби от инвестиции в тези региони са големи. Покриването на всички основни пазари намалява риска от спадове при проблеми в една или друга икономика.

Статус Капитал работи на пазара на взаимни фондове от 2006 г. и е пионер в инвестициите на чужди пазари. Договорен фонд Статус Нови Акции покрива балканските фондови борси, а Статус Финанси инвестира в банкови акции.

Статус Финанси завърши 2009 г. на първо място по доходност сред българските взаимни фондове с 38.8%. Двата фонда са сред лидерите по доходност и от началото на 2010 г.

 

 

За повече информация:
Владислав Панев - председател на СД на „Статус Капитал" АД
Тел. 946 17 40

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.