08.01.2010

Статус финанси с най-висока доходност за 2009


Договорен фонд Статус финанси постигна най-високата доходност за 2009 година в размер на 38.8% в сравнение с останалите взаимни фондове в България, според данни, публикувани на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Причина за това според нас е възстановяването на доверието във финансовия сектор, където инвестира фонда, след като тази сфера беше ударена първа от икономическата криза. Очакванията са след приключването на кризата оценките на акциите на търговските банки да са на по-реални от сегашните нива. Едновременно с това добрите новини за развитието на Централна и Източна Европа, ще дадат тласък на резултатите на международните банки, които оперират на тези пазари.

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.