13.11.2009

Месечен коментар на пазарите на Стаус Нови Акции и Статус Финанси – октомври 2009


Пазарите формираха локални върхове през втората половина на месеца и след това се върнаха на равнищата си от септември. Въпреки че голяма част от развитите икономики показват ясни признаци за излизане от рецесията, това позитивно развитие все още не се прехвърля върху страните от югоизточна Европа. Очакванията, че реално възстановяване на темповете на растеж ще настъпи през първата половина на следващата година, охлажда за момента и апетита за риск на пазарните участници. Все още не се наблюдава и ясно подобрение в отчетите на мнозинството от водещи компании от региона. Поради силната зависимост на експортните отрасли от възстановяване на търсенето на търговските им партньори, предимно в западна Европа, то може да се очаква известен лаг в растежа на корпоративните продажби и печалби. Очакванията ни, че финансовите компании ще навлязат в корекция през октомври се оправдаха. Значителното ниво на свободни средства през октомври ни даде възможност силно да увеличим дела на акциите към края на месеца. Основния фокус на новите ни инвестиции са банки в Полша и от еврозоната. Очакваме, че след Турция, това ще са пазарите, при които ще последва най-бърза реакция на пазарите след евентуално позитивно развитие на фундаменталните фактори.

 

 

Повече информация за представянето на Дф Статус Нови Акции и ДФ Статус Финанси за октомври 2009, можете да прочетете в месечните отчети на фондовете, публикувани в секция Документи на сътоветния фонд.

 

 

 

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.