17.12.2021

Бягство от кеш към инфлационни активи


Темата „стагфлация" предизвика корекция на капиталовите пазари през септември, която се вписа в обичайните за възходящия тренд след Ковид паниката продължителност (около 20 дни) и дълбочина (5-10%) средно за индексите на акции на развитите и периферните пазари. Последва бързо възстановяване през октомври, което бе подкрепено от положителни изненади в корпоративните отчети за третото тримесечие и посланията на централните банки, че не се безпокоят за инфлацията. Тези послания успяха да успокоят инвеститорите в дълг, които бяха започнали да губят увереност в оценките си за справедливите лихвени нива и волатилността на цените на държавните ценни книжа беше започнала да се увеличава значително.

ФЕД се възползва от стабилизираното положение на пазарите и опита комуникация в посока намаляване изкупуванията на дълг и дори предстоящо увеличаване на лихвените нива. Скоро след това нова мутация на вируса създаде вълна от опасения, която бързо обиколи всички пазари, индексите на акции отново коригираха с 5 - 10% до стойности от началото на септември. В краткосрочен план новата разновидност на вируса е негативна новина за оценките на акциите заради затрудненията във веригите на доставки, локдауните и т.н., но от друга страна отваря възможност за обратен ход на ФЕД - например „неочкваният нов щам затруднява отново икономиките, затова ние сме насреща да помогнем".

Ако се отдалечим от контекста на ежедневните вълнения и новини на пазарите и погледнем макро картината и основните драйвъри за пазарите на акции в по-дългосрочен план, е очевиден тренда на увеличаване баланса на ФЕД, т.е. глобалната линия на поведение, целящо поддържане на икономиката чрез създаване на пари за сметка на дълг. Ниските лихвени проценти и ликвидността създават комфорт на финансовия капитал и поддържат оценките на бизнеса атрактивни за сметка на разводняване на паричната маса. Този тренд е дългосрочен и едва ли ще бъде променен, поне докато гласа на страдащите от инфлацията не стане невъзможен за пренебрегване. Затова предполагамe, че „връщането към нормалността" ще продължи да бъде лозунг за публиката, който ще се комуникира при всяка възможност за предприемане на стъпки за ограничаване на количествените улеснения, но също така и всеки повод за увеличаването им също ще бъде използван, така че в крайна сметка глобалният тренд на раздуване на дълга да продължи възможно най-дълго.

Не смятамe, че е политически реалистично централните банки да изтеглят обратно ликвидността от пазарите и да оставят лихвените проценти да се върнат към чисто пазарно определяни нива. В този ред на мисли е логично да чуваме комуникация от централните банки за намаляване темповете на обратни изкупувания и други форми на ликвидни инжекции, както и за повишаване на лихвените нива, доколкото такива послания създават впечатление за загриженост към нивата на дълг.

Текущо пазарите са неспокойни заради неяснотата около заразността на новата разновидност на вируса и най-вече дали настоящите ваксини защитават от него, а също и дали самите ваксини не представляват „мутационен натиск" за вируса. Тези въпроси предстои да бъдат изяснявани, което е предпоставка за повишена волатилност и в двете посоки. При по-сериозен шок централните банки вероятно ще се намесят, за да подкрепят доверието във финансовите пазари и функционирането на икономиките.
В по-дългосрочен план основният риск за пазарите остава излизането на инфлацията от контрол и принуждаване на централните банки да предприемат мерки. Това би създало болезнена волатилност на цените, но в дългосрочен план и двата сценария са по-скоро в полза на акциите: контролируема инфлация - висока ликвидност; излизаща от контрол инфлация - бягство от кеш към инфлационни активи, в това число акции, имоти, комодитис, ценни метали.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs       

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.