10.06.2021

Цени, инфлация, доходност


 

 И през май основната тема на пазарите бе инфлацията. От 2007г. насам инфлацията не е влизала силно във фокуса на инвеститорите. Обикновено, през този над 10 годишен период, големият проблем бе по-скоро избягването на дефлацията. Пазарите свикнаха с ниска инфлация, инвеститорите си настроиха стратегиите да не взимат под внимание вероятността за по-висока инфлация. Вярата, че централните банки имат достатъчно опит, достатъчно инструменти и желание да подържат ниска инфлация, създаде нещо като застраховка за пазарните участници.
Как влияе ниската инфлация на стратегиите за инвестиране?
Основния канал е през лихвите на дългосрочните държавни облигации. При инфлация движеща между 0 и 2% не е проблем да се купуват десетгодишни облигации носещи доходност около 2% в САЩ или в случая с Еврозоната под 1%.
Това, че в целия развит свят инфлацията и лихвените проценти са относително стабилни и на ниски равнища, създава относително стабилни и малки спредове между емитираните в различни валути облигации, което пък създава доста стабилна среда и за валутните курсове. Така че и валутния риск намалява.
Ниските лихви по дългосрочните облигации са основата, която се използва за дисконтиране на бъдещите очаквани парични потоци на компаниите - а това е основния начин за определяне на справедлива фундаментална борсова стойност на търгуваните компании. При ниски дисконтни проценти, бъдещите парични потоци се дисконтират много по-слабо, което създава сериозно търсене на компании със значим очакван растеж. Бъдещите печалби, които в условия на инфлация се приемат рискови - като реална стойност на парите днес - при ниска инфлация и лихви, водят до доминирането на търсенето на растежни компании за инвестиране, и същевременно вдигат коефициентите на търговия на целия пазар.
Ниските дългосрочни лихви създават относително плоска времева структура на лихвените проценти - което прави много трудно печеленето на пари като се взимат пари краткосрочно и се дават на заем дългосрочно - това което банките реално правят. Това понижава цените на банките.
Основният източник на растеж на приходите на ресурсните компании е промяна в цената на ресурса, който те добиват. При ниска инфлация, те реално не могат да генерират растеж - като отрасъл - което натиска надолу цените им.
Голяма част от компаниите на развиващите се пазари от традиционни отрасли. Въпреки това, също са засегнати от повишението на инфлацията в развитите пазари. С изключение на Китай, никъде другаде в развиващия се свят няма големи интернет компании. Тъй като продават в развития свят, то ръстът на приходите им в доларово изражение е ограничен до инфлацията в развития свят. Същевременно по-високата местна инфлация създава условия за обезценка на местната им валута, което пък вдига тежестта на дълговете на тези компании в чужда валута. А това повишава и възприетия риск и съответно понижава цените им.
Всички тези фактори водят до търсене на растеж в развити пазари, което определяше и значително по-доброто представяне на американските интернет гиганти.
При по-висока инфлация в развития свят - всичко това се обръща. Растежът се оскъпява, дългосрочните лихви се повишават, ресурсите започват да повишават цените си, разликата в инфлацията в развиващи се пазари и развити такива - намалява. Това предполага и по-добро представяне на финансовия сектор, ресурсите и развиващите се пазари. Точно това, което се виждаше и през май.
ФЕД донякъде успокои ситуацията с мнението си, че това е само временно повишение на инфлацията. Ако се съди по последните години ФЕД е доста добър в предвиждане и контрол над инфлацията. Така че е възможно тази фундаментална промяна в предпочитани и нехаресвани сектори и да не се състои. Може би и заради това пазарите са доста предпазливи - както в приемането на темата за временно повишение на инфлацията, така и в отхвърлянето и.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец май, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.