12.10.2020

Превантивни мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряването на безопасността на клиентите


Уважаеми клиенти,


Във връзка приемането на промените в Закона за здравето, уреждащ прилагането на противоепидемични мерки след края на извънредното положение в Република България, като превантивна мярка с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряването на безопасността на клиентите и служителите, „Скай управление на активи" АД ще осигури непрекъснатост на дейността си и ще обслужва клиенти и контрагенти в офиса си, находящ се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2, след предварително уговорен час. Моля, да имате предвид, че при посещение в офиса на дружеството, следва да спазвате противоепидемичните мерки и да носите лични предпазни средства.

 

Можете да се свържете с нас на e-mail: contact@skyfunds.bg, телефон 02 815 40 00, както и на следните мобилни телефони:


0886 396 177 - Десислава Петкова
0887 894 105 - Людмила Кирякова

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.