10.07.2020

През юни борсите избраха розовите очила


Несигурността e вътрешно присъща характеристика на пазарите. Всичко сигурно е вече в цените и само несигурните бъдещи факти движат цените на борсите. В отделни моменти обаче несигурността е толкова висока - и в посока нагоре и в посока надолу - че единственото, върху което може да се гради някаква представа за бъдещето е психологията на търгуващите на борсата.


Юни бе един такъв момент. От една страна на всички е пределно ясно, че в краткосрочен план отчетите на компаниите ще са дълбоко в червена територия, но дори и степента, в която ще се влошат резултатите, е силно несигурна. Събитие, което не се е случвало реално никога, е почти невъзможно да се вкара в дадена оценка. От друга страна, най-вероятния сценарии за следващата година е силно подобрение на резултатите. Но отново какво ще е новото нормално подлежи на дебат. Дори сроковете, в които резултатите ще се върнат в нормата са несигурни. Може най-лошото вече да е зад гърба ни, но е възможно да има и втора и трета вълна, които отново да предизвикат сериозни турбуленции в икономиката с ефекти въздействащи години напред.


В този контекст на преден план излиза психологията. А в основата си хората са оптимисти. Особено тези, които инвестират на борсите. Преобладаващата нагласа на пазарите в момента е, че най-лошото е зад гърба ни. Съответно индексите са над дъната постигнати през март. В същото време все още не сме достигнали до нормално състояние. Не сме се върнали на траекторията на икономическо развитие от преди COVID-19, което определя и отрицателното развитие спрямо началото на годината на почти всички пазарни индекси. Ясно е, че и държавите и централните банки разбират сериозността на ситуацията и са готови да помагат на икономиките. Така нивото на възстановяване на борсите зависи почти изцяло от нивото на вътрешно присъщ, до известна степен сляп оптимизъм в инвеститорите и от вярата им, че държавните институции могат да помагат и имат волята да го направят.


С излизането на нови данни - особено на отчетите за второто тримесечие тази несигурност ще става все по-малка. Реални факти, а не психологически нагласи ще определят и посоката и амплитудата на движенията. Но все още е твърде рано да се каже дали фактите ще подържат оптимизма или ще го подкопават.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юни, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.