11.05.2020

Спокойствие след буря


Мерките за ограничаване на разпространението на covid-19 определиха и движението на пазарите през април. След значимия шок от март, когато стана ясно, че светът ще навлезе в глобална рецесия, през април гледната точка се промени донякъде. От фокусиране върху ефекта - спад на производство невиждан от десетилетия, към фокус върху причината - природно бедствие, което макар да заплашва живота на много хора ще има относително краткосрочни ефекти върху икономиките.

Чисто психологически може няколко месеца или дори година на ограничаване да е значим период, но от гледна точка на оценката на активите, където стойността е сума на парични потоци за десетки години, няколко месеца не представляват голямо препятствие, стига компаниите да оцелеят този период. А става ясно, че повечето държави пуснаха в действие огромни спасителни планове с цел защита на производители и работещи.


Тази промяна на разглеждания хоризонт и може би до известна степен преодоляването на първоначалния шок, допринесе и за значим ръст на повечето пазари. MSCI Еmerging Markets отбеляза растеж от над 9% за месеца, развитите пазари също бяха на зелено. Макар и все още далеч от върховете преди пандемията, паническия спад - поне към момента - изглежда по-скоро овладян. Все още е невъзможно да се каже дали най-трудното - за пазарите - е вече минало, но паузата в разпродажби породени и от голяма степен емоции, често е достатъчно за успокояване в краткосрочен срок.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец април, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.