13.04.2020

Превантивни мерки във връзка с извънредната обстановка в страната


Уважаеми клиенти,

Във връзка с удължаването на срока на обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в Република България и с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността на дружеството, както и безопасността на служители, клиенти и контрагенти и с оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, за срока на извънредното положение, УД "Скай управление на активи" АД ще продължи да обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2, след предварително уговорен час.

Можете да се свържете с нас на e-mail: contact@skyfunds.bg, телефон 02 815 40 00, както и на следните мобилни телефони:
0886 396 177 - Десислава Петкова
0887 894 105 - Людмила Кирякова

 

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.