10.03.2020

Февруарска завръзка на пазарите


 снимка: www.unsplash.com

 През месец февруари волатилността се върна на пазарите. За разлика от традиционните източници на пазарен стрес, сега всичко се дължи на развитието на епидемията от COVID-19. Силно противоречивите данни за опасността, която представлява вируса създаде и тези резки движения. От една страна твърдите мерки в Китай, особено в Ухан, където възникна епидемията говори за доста висока степен на опасност. От друга страна в останалите региони на Китай, а и извън Китай, към момента смъртността изглежда доста по-ниска и съответно мерките за ограничаването му са доста по смекчени. В тази посока, че вируса не е чак толкова опасен насочват и повечето изказвания на отделни правителства, които постоянно сравняват коронавируса с обикновения грип. Тъй като по разбираеми причини инвеститорите не са вирусолози, то и реакциите им силно зависят от посланията на официалните власти.

Какви са възможните сценарии. Ако вирусът е толкова опасен, колкото изглежда че е в центъра на епидемията, то ще се наложи да се приложат и подобни мерки. С карантини на цели градове, тотално прекъсване на вериги на снабдяване, силно ограничение на движението на хора, и рязък спад на производството и услугите, реално във всяка страна, която е засегната от вируса. В този случай може да се очаква дългосрочно нарушение на икономическата активност и доста сериозни последици за икономиките, не само в кратък, но и в средносрочен период.

От друга страна, ако е малко по-опасен от обикновен грип, то мерките може да са смекчени, като се наблегне на изолиране на болните и социална изолация на потенциално най-застрашените хора, възрастни и хронично болни. При този случай последиците за икономиките ще се концентрират в малко на брой отрасли свързани с пътуване, петрол, развлечения, но ще са относително меки и макар и да е вероятно отново да предизвикат корекция, то спадовете през месеца може и да са достатъчни за калкулиране на тази вероятност в пазарните цени.

Според това, коя от двете хипотези пазарите намираха за по-вероятна или почти не реагираха на новини за вируса или новините предизвикваха резки спадове. Към момента едва ли някой може да каже със сигурност какви ще са ефектите. Надяваме се информацията, която излиза от правителствата да е адекватна на ситуацията, за да може да се вземат и по-рационални решения.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец фовруари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.