10.06.2019

Пазарите през май


  

 Снимка:www.cntraveler.com / Steven Nourse / Getty

 

През изминалия месец май се потвърди наблюдението, че това не е добър месец за пазарите на акции. Сезонът на отчетите за първото тримесечие показа добри резултати и опасенията за масови спадове на печалбите на компаниите не се оправдаха. Ревизиите нагоре на очакванията, наляха гориво и за ръст на индексите, поне докато излизаха нови отчети. През май този екстра импулс постепенно приключи и във фокуса отново навлязоха основно негативни новини.

Търговската война между САЩ и Китай, поставяне на мита върху вноса от Мексико и обръщането на кривата на доходността между тримесечни и десетгодишни облигации, вече не можеха да бъдат поставяни на заден план от излизащи отчети. Общото настроение премина от стремеж към поемане на риск, към избягване на риск и повечето индекси отчетоха спадове. Ако се запази цикъла на новините от последните години, натискът от страна на пазара е вероятно да доведе до разхлабване на политиката на централните банки и до смекчаване на позицията на Тръмп за санкции - поне вербално - което да запази индексите в приемлив диапазон на движение.

Все пак през 2019 повечето от екстра стимулите, които бутаха пазарите нагоре през последните години, вече имат доста по-слабо въздействие и балансът на рисковете е изместен по-скоро към повишаване на несигурността. Но и това до голяма степен зависи от реакциите на централните банки, които макар и публично да заявяват, че не действат под натиск от пазара, всъщност се съобразяват.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец май, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.