10.05.2019

Понякога пазарът се движи от факти, друг път от очаквания, а през април - от очаквания за очаквания


 

снимка:www.urbanpeek.com

 Април като цяло бе добър месец за пазарите. Прогнозите за осезателен спад в резултатите на компаниите и на икономическата активност от края на 2018 продължиха да се оказват прекалено песимистични. Данните от последните Purchasing Managers' Index /PMI/ показват до известна степен противоречиви резултати за Еврозоната и положителни за САЩ. Негативните знаци се появяват най-вече от европейската промишленост, която отчита спад през първото тримесечие. В същото време, излезлите резултати на компании са доста по-добри от очакванията в началото на годината. Това се забелязва особено силно в САЩ. Очаквания спад на печалбите бе от почти 5% в началото на април. Впоследствие, той бе ревизиран нагоре и към края на месеца е вече от около 1%.

Централните банки също се постараха да внесат стабилност и до известна степен да подкрепят пазарите, като избягваха всякакви изявления свързани с възможно затягане на паричната политика. Все едно дали чрез вдигане на лихви или корекция на баланса си.

Относително стабилната макро среда, като лихви, валутни курсове и цени на ресурси, също както и липсата на негативни изненади - най-вече свързани с търговските преговори между Китай и САЩ, също съдействаха през месеца за относително ниската волатилност на пазарите. Над ¾ от компаниите вече са изкарали отчетите си за първото тримесечие, така че през май изненади може да се очакват по-скоро от страна на политически действия или решения на централните банки.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец април, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs      

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.