10.04.2019

Скок на пазарите през първото тримесечие на 2019 година


  

 снимка:@nasa

Първото тримесечие на 2019 година бе доста добро за пазарите. Макар през март растежът на индексите да се забави, пак остава с едно от най-добрите представяния през последните години. Разбира се това донякъде се дължи и на това, че 2018 г. завърши силно на червено и въпреки настоящите растежи, доста индекси още не са достигнали нивата си от миналата есен. Този рязък обрат се дължи до голяма степен на рязкото обръщане, ако не на политиката, то поне на изказа на централните банки. ФЕД повиши лихвите няколко пъти миналата година и до декември даваше индикации, че повишенията ще продължат и през 2019 г. Впоследствие изключително бързо промени вижданията си и вече очакванията са за най-много едно повишение, въпреки че вече е налице прилична вероятност и за намаляване на лихвите. ЕЦБ прекрати QE-то си през декември, но продължава да реинвестира падежиращите облигации, които като се има предвид огромния и баланс са значителни като количества - средно по около 15 милиарда евро на месец за следващите 12 месеца. Освен това възобнови програмата си за осигуряване на ликвидност на банки и значително отложи във времето момента на първото си повишаване на лихвите.

Тъй като всички тези решения се случиха за изключително кратък период от време, пазарите получиха сериозен тласък от тези неочаквани стимулираща политики. Все пак са налице и доста негативи - европейските икономики видимо се забавят поради спада на международната търговия, особено с Китай. Очакваните растежи на печалбите на американските компании са доста под миналогодишните, основно поради изтичане на данъчните стимули, но и поради търговската война с Китай. Излезлите отчети на компании все още се отнасят за миналата година, като през април и май ще стане ясно доколко това забавяне на икономиките има и реално отражение върху резултатите им.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец март, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.