11.02.2019

Изкуството на разумния компромис в рамките на популизма


 

  снимка:www.wideopenspaces.com

Краят на 2018 г. бе белязан от увеличение на възприетите рискове, както за световната икономика, така и за пазарите в частност. В един месец се струпаха - затягаща парична политика от страна на ФЕД, вероятност от ескалация на търговската война между САЩ и Китай, спиране на финансирането на правителството в САЩ и сигнали за забавяне на икономическата активност реално в целия свят. Януари бе доста по-позитивен. Излизащите отчети на компании показаха растеж на резултатите, който макар и по-нисък от предходните тримесечия, все пак е по-добър от очакванията.

ФЕД премина от доста агресивна риторика, насочена към вдигане на лихвите, към доста по меки коментари, в които се отразява риска от забавяне на икономиката. Всичко това намали натиска към поскъпване на долара, а от тук и намаля натиска върху развиващите се пазари, за които поскъпващия долар представлява сериозен риск. След като ФЕД отпадна като заплаха за пазара, а компаниите всъщност не отчитат чак такова влошаване, че да показват опасност от рецесия, на дневен ред останаха отношенията между САЩ и Китай. Търговските отношения, обаче никой не очаква да се решат бързо, като желанието на пазара е по-скоро липса на рязка ескалация.

Положението в Европа, включително и в Източна Европа, обаче остана не особено оптимистично. Все повече индикатори показват забавяне на икономиките. Това съчетано с постепенното намаление на финансовите стимули от страна на ЕЦБ определено създава на пазарите настроение по-скоро предразполагащо към предпазливост, отколкото към желание за поемане на повече риск.

Политическата обстановка в някои европейски държави също не допринесе за увеличаване на усещането за сигурност. Ако традиционното виждане за политиката е, че е изкуството на разумния компромис, то все по-разрастващия се популизъм навежда на други, по-импулсивни, и определено никак разумни асоциации.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец януари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs  

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.