10.01.2019

Без коледни подаръци от пазарите за инвеститорите


 

 

 снимка:www.goworldtravel.com

 

През 2018 нямаше коледни подаръци от пазарите за инвеститорите. През месеца и малкото основни пазари, които бяха на плюс за годината минаха в негативна територия ако се преизчислят в евро.

По някои критерии, разликата между корекция и мечи пазар е спад от 20 % от върха. През декември, американските индекси преминаха за кратко под тази граница. Въпреки това, със спад под 2% за последната година, американският пазар всъщност е най-добре представящия се развит пазар. Пазарите в Европа отчетоха средно спад за годината от 13%, като Австрия, Белгия и Ирландия са със спадове от над 20%.

При развиващите се пазари динамиката през годината не бе по-позитивна, особено преизчислена в евро. От основните развиващи се пазари Турция отбеляза най-голям спад от 40 % за 2018. Единствено Бразилия остана около нулата, като завърши на плюс от 0.9 %. Индексът на развиващите се пазари (MSCI EM) отбеляза спад за годината от 12.4%.

Българският пазар не бе изключение от общите тенденции. Софикс спадна за годината с 12.2%, което е много до близо до спада и на развиващите се пазари и на Европа като цяло.

Задържането на ниски нива на цените на петрола през декември продължи да тушира инфлационните очаквания в развития свят. Това бе единият от факторите, които дадоха възможност на ФЕД да звучи все по-малко настроен да повишава лихвите агресивно. Другият фактор е очакваното забавяне на растежа на САЩ, а и на останалия свят. Към момента, все още няма почти никакви твърди доказателства, че това е силно вероятно. Единствено данните свързани със строителството в САЩ са донякъде негативни, но е малко трудно да се определи, дали това се дължи на влошени очаквания, на прекален ръст в цените или просто на повишените лихви. Останалите - и водещи и съвпадащи индикатори за икономическа активност показват продължаваща експанзия.

Все пак очакванията са, че изтичането на данъчните стимули в САЩ, търговската война с Китай и постепенното намаляване на стимулите, които предоставят ЕЦБ и ФЕД, ще въздейства в посока надолу. А тъй като пазарите са дисконтиращ механизъм за бъдещето, тези негативи се пренасят в днешните оценки, дори и само като едно вероятно събитие. Потвърждаването или отричането на тези очаквания, може да се случи чак след излизане на твърди данни, като отчети на компании или основни данни за икономиките. Което предполага, че волатилността на пазарите ще продължи минимум поне още месец два.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец декември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs  

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.