11.12.2018

На 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай


Уважаеми клиенти,


На свое заседание от 11.12.2018 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 2 януари 2019 г. (сряда).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 21 декември 2018 г., ще бъдат обявени на 2 януари 2019 г.

Решението е във връзка с решение на съвета на директорите дните 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник) да са неработни за Скай управление на активи АД и служителите на дружеството.

Също така на 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник) офисите на дружеството няма да работят.


С уважение,
„Скай управление на активи" АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.