10.12.2018

Ноемврийска амалгама


 

 

 снимка:www.theweekender.com.pk

 

През последните месеци една амалгама от фактори, от една страна независими един от друг, но от друга страна влияещи на паричната политика и от там до известна степен взаимосвързани доведоха до една от по-сериозните корекции на американските индекси и до почервеняване на борсите в почти целия останал свят.

С най-сериозна тежест без съмнение бе паричната политика на ФЕД. В мандата на американската централна влиза едновременно ценова стабилност и ниска безработица, като от доста време основния фактор определящ действията е инфлацията. При повишаваща се инфлация, каквато е реалността през 2018 г., ФЕД почти няма друг избор освен да затяга паричната политика, т.е. да повишава основния лихвен процент. С повишаване на основната лихва обаче се вдига вероятността за грешка в политиката, т.е. ФЕД да затегне финансовите условия повече от необходимото и реално да вкара САЩ в рецесия. През октомври изглеждаше че това е доста вероятно, краткосрочните лихви се приближаваха силно до дългосрочните, което е един от най-надеждните индикатори за очаквано охлаждане на икономиката, дългосрочните лихви достигнаха до нива невиждани от години, като навлязоха в зона, в която пазарните участници щеше да се наложи да си ревизират дисконтните проценти, с които оценяват акциите. А в същото време растящата инфлация не изглеждаше да дава голямо пространство за действие на ФЕД.

През ноември обаче се случи едно малко чудо, петролът ненадейно премина в мечи пазар, като само през месеца спадна с над 20%. Енергийните ресурси са една от най-волатилните части в инфлационния индекс и същевременно имат значима тежест в него. Така падането на цената на петрола всъщност дава глътка въздух на ФЕД, опасенията за рязко избухване на инфлацията в опасна зона бяха овладени. Това пък бутна надолу дългосрочните лихви и намали нуждата от повишаване на използвания за дисконтиране лихвен процент. Това успокоение на страховете от повишаваща се инфлация се пренесе и в последното съобщение на ФЕД, където част от управителите вече смятат, че е възможно лихвите да са близо до неутралните такива. Което намалява вероятността за значителното им повишаване през следващата година.

Другият сериозен фактор остана търговската война около САЩ и Китай. Поради значителната неизвестност какво може да направи Тръмп и какви ще са отговорите на Китай, това най-вероятно ще продължи да тормози пазарите, но все повече изглежда, че нещата ще навлязат по-скоро във фаза на студена война отколкото да ескалират бързо. А като се има в предвид, че пазарите рядко се тревожат за повече от едно нещо, успокоените на тази драма най-вероятно ще я изтласка от полезрението.

Така ако през октомври вероятните сценарии за развитие на пазарите бяха по-скоро между консолидация и спад, то през ноември вече изглеждаха доста по-позитивни. Остана проблема с чисто техническото чупене на възходящия тренд и скъпите оценки в САЩ, но акциите в САЩ са скъпи от доста време, а при липса на ясен катализатор за посока надолу е доста вероятно технически неблагоприятната позиция постепенно да премине към по-неутрална такава, на дългосрочен рейндж. Поради тези причини превеса на мечките позагуби сила и през ноември доста пазари - особено развиващите се такива отбелязаха прилични растежи и макар и далеч от нивата си през миналата година поне резките спадове изглеждат към момента овладени.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs  

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.