11.07.2018

Юни, повлиян от сянката на възможна търговска война между САЩ и основните му търговски партньори


 

снимка: https://crooksandliars.com

 

Юни премина под сянката на възможна търговска война между САЩ и основните му търговски партньори. Засегнатите до момента стоки, при които се очаква повишаване на митата са относителна малка част от стокообмена на САЩ и с Китай и с ЕС. Въпреки това относително слабо засягане на външната търговия, желанието на Тръмп за балансирано салдо, създава очакване за ескалация на протекционизма до пълномащабна търговска война.

Реално САЩ могат да си позволят много повече нови бариери пред търговията, тъй като внасят много повече като обем, отколкото изнасят. Така нито ЕС, нито Китай могат да отговарят в същия мащаб на определено повишаване на митата и тарифите. Все пак остават възможността за друг отговор от страна на Китай, поне, извън традиционния.
Първият подобен отговор, който всъщност тласна азиатските пазари надолу бе обезценката на китайския юан. Преди три години, когато Китай изостави практически използвания фиксиран към долара курс на юана и премина към управлявано плаване на валутния курс, това предизвика значителни вълни на напрежение в множество пазари. Тогава негативната вълна тръгна от пазара на ресурси, премина през рисковите облигации и предизвика последната корекция на развитите пазари.

През юни - въпреки че девалвацията на юана бе в относително същия мащаб, това не предизвика паника на ресурсните пазари и реално не повлия особено на развитите пазари. Азиатските развиващите се пазари обаче завършиха месеца над 6% надолу. Развитите пазари - и европейските и в САЩ също не успяха да се върнат към възходящия си тренд. Несигурността от следващите действия на САЩ и съответните отговори на Китай със сигурност ще определя пазарното развитие и през следващите месеци, тъй като не изглежда Тръмп да се отказва от желанието си за по-балансирано търговско салдо с Китай.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юни, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs  

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.