23.05.2018

Промяна в Общите условия, прилагани от УД Скай управление на активи АД


Уважаеми клиенти, с настоящото Ви уведомяваме, че е налице промяна в Общите условия на управляващото дружество, приложими към договори за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента. Измененията в общите условия влизат в сила от 25.06.2018 г.

Общите условия са достъпни в офиса на Скай управление на активи АД, както и на интернет сайта на УД в секция Документи.

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.