10.05.2018

Историите, които движеха пазарите през април


 

снимка: s-i.huffpost.com

Въпреки че академичната гледна точка е, че финансовите пазари са рационални през повечето време или с други думи, вкарват в цените цялата налична информация, включително и очакванията за бъдещето, това рядко се покрива с практиката. През по-голяма част от времето, пазарите се фокусират върху само една история, която доминира движението им за даден кратък период от време и след това се сменя със следващата модна история.

През април обаче историите, които занимаваха пазарите бяха две. От една страна бяха традиционните тримесечни отчети на компаниите по света. В общи линии те продължиха вече няколкогодишния тренд да са по-добри от очакванията и да отразяват подобрената макросреда в глобален аспект. Въпреки тези добри новини обаче, никой от основните индекси не успя да отбележи нови върхове.

Вина за това има втората история. На повишаващи се лихви. Има два вида лихви, които оказват влияние. От една страна са определените от централните банки основни лихви, които продължават да се движат според очакванията. В САЩ вече две години ФЕД плавно вдига лихвите. А в Европа и Япония са поне три години назад в цикъла на затягането, като все още провеждат количествени улеснения и дори първото вдигане на лихвите изглежда се очаква поне след година. Другия вид лихви са пазарните, като най-важните от тях са тези на междубанковия пазар, като от тях с особено значение е Libor - лихвата, по която банките си заемат долари. От началото на 2018 г. Libor постоянно расте, като през април шестмесечния Libor премина границата от 2,5%. Повишение от над един процентен пункт за четири месеца. Подобна бе тенденцията и при дългосрочните американски облигации, като лихвите по десетгодишните ДЦК преминаха за пръв път от 5 години 3%.

Това относително бързо повишение на основни лихви започна да привлича вниманието на пазара и макар и все още да е на втори план, влиянието му може да се очаква да се повишава, с повишаването на нивата. От една страна това оказва възпиращо въздействие върху пазара на акции, от друга насочва вниманието към долара. Валутата, която от една година поевтинява, отново започна да връща блясъка си, като през април поскъпна с над 3% спрямо еврото и чисто технически прекъсна низходящия си тренд. От своя страна, нивото на доларът се пренася реално на всички пазари - от тези на облигации и акции до ресурси и храни, като конкретното въздействие е често непредсказуемо, но със сигурност значително.

И през следващите месеци може да се очаква борба между тези две значителни истории - от една страна подобряващи се макро данни и резултати на компании, а от друга страна повишаване на лихви и волатилност при валути. От това, дали фокусът на пазарите отново ще се измести само към доминиращата последните години тема, за подобряващи се отчети, ще зависи до голяма степен и на къде ще се движат.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец април, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs 

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.