14.12.2016

Надбавката за Инвестиционни схеми тип В на договорен фонд "СКАЙ Финанси" от 2017 г. остава 0,5 %


СКАЙ Управление на активи" АД Ви уведомява, че надбавката за Инвестиционни схеми тип В, започнали през 2017 г. за договорен фонд "СКАЙ Финанси" е 0,5 % (нула цяло и пет десети процента).

Повече информация за Инвестиционната схемa тип В на ДФ „Скай Финанси" за можете да намерите на тук, както и в правилата и проспекта на фонда.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.