09.12.2016

Краят на глобализацията?! Или какъв би бил светът в 21 век при прилагане на търговски мерки от 19 век?


източник снимка: pixabay.com

 

Последните двадесет години световната икономика се характеризираше с постоянен стремеж към нарастване на търговските и финансовите връзки между държавите. Това усещане, че светът все повече се превръща в глобално село, макар и от време на време да преминава през периоди на негативизъм, в общия случай се приемаше като нещо неотменимо.

Развиващите се пазари търгуват все повече с развитите - и то не само ресурси. Китай се превръща във фабриката на света. Поради изнасянето на производства и завоюване на нови пазари все по-трудно става да се каже дадена корпорация каква всъщност е по народност.
И в момента, поне ако се вярва на приказките на Тръмп, може би вече идва края на този период. Нарастването на протекционизма, пречки пред изнасянето на производства, данъчни санкции. Това са поне началните заявки на все още нестъпилия в длъжност президент. Съвсем резонно това доведе до сериозни спадове сред развиващите се пазари. Не е съвсем сигурно, че тази спирачка пред глобализацията наистина ще се случи.

Но както се казва, на пазара се купуват слухове и се продават новини. Към момента има вероятност - макар да отбележим не особено голяма, противниците на глобализацията да могат да видят какъв би бил света в 21 век при прилагане на търговски мерки от 19 век.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.