10.11.2016

Игра на тронове


 

 източник снимка: www.iron-throne-rp.wikia.com

 

Основната тема на пазарите през октомври бяха президентските избори в САЩ. До известна степен съществува амбивалентност и към двата основни кандидата. Заявените от Доналд Тръмп мерки ограничаващи емиграцията и наказателни мита срещу Китай, биха се отразили зле на развиващите се пазари. А желанието му за увеличаващи се дефицити и намаляване на данъците, биха създали инфлационен натиск в САЩ, а и в света, но същевременно биха стимулирали местното производство в САЩ, особено що се отнася до инфраструктура. Заявеното от него намаляване на регулациите със сигурност среща позитивна нагласа в силно регулираните отрасли, като петролната промишленост, минната и до някъде финансовата сфера.

Опасността при избора на Тръмп е, че огласените от него намерения е просто невъзможно да бъдат приложени в цялост, без натрупването на огромен нов държавен дълг. В същото време рязкото преминаване от една икономическа политика към друга, неизбежно би довела до сътресения на един или друг пазар.

Клинтън, от друга страна, олицетворява естествено продължение на една успешна политика - тази на Обама. Запазване на статуквото и липса на изненади - което обикновено се приема позитивно от пазарите. От друга страна желанието и да повиши държавната намеса в някои сектори - като фармацията и финансовия сектор, оказва сериозен натиск върху възможностите за растеж там.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец октомври, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.