10.10.2016

В очакване на новини


източник: www.paradisepools.bg

Търговията в изключително тесен диапазон продължи и през септември. Появилите се за кратко съмнения, че ФЕД може да се окаже по-агресивен във вдигането на лихвите от очакваното, предизвика кратък пик на волатилността в началото на месеца, но в последствие пазарите се успокоиха и липсата на енергия да тръгнат на където и да било се почувства отново.

Поради липсата на новини, които да създадат тренд при акциите, валутните курсове придобиха доста по-голямо от обичайното влияние.  Представянето на даден пазар често бе определено от това как се движи местната му валута. Нещо до известна степен рядко срещано, тъй като обикновено валутните курсове имат доста по-слаба волатилност от пазарите на акции.

Доста слабо вероятно е тази липса на посока и слаби колебания да се запазят и през следващите месеци. През октомври започват да излизат отчетите на компаниите за третото тримесечие. Колкото и ФЕД да отлагат вдигането на лихвите, то е сигурно, че и този момент наближава. Ако не променят параметрите на количествените улеснения в Европа, те ще започнат да дават все по-малко резултат. А от тук и по-слабо да въздействат за снижаване на волатилността.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец септември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.