09.09.2016

Летен борсов chill out през август


снимка: www.coco-net.org

 

Лежерното лятно настроение обхвана и пазарите. Волатилността значително намаля, също както и обемите на търговия. Преобладаващия последните месеци положителен тренд се задържа на повечето пазари, като често валутните курсове влияеха в по-голяма степен на представянето на фондовете отколкото традиционно по-нестабилните фондови пазари.

До известна степен тази апатия се дължи на сезона, но влияние оказва и липсата на неочаквани новини, както от страна на отделни компании, така и що се отнася до макроикономически данни. През последните година, година и половина, основно централните банки създаваха новини, движещи пазарите, но за тях ще трябва да почакаме до септември.

Все пак подобно ниско ниво на волатилност е до известна степен притеснително. Чисто технически това предполага, че в цените на акциите не са включени изненади. Че липсват сериозни различия в мненията за това какво ще се случва са пазара. А подобна хомогенност на очакванията, често води до сериозни негативни движения впоследствие.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец август, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.