09.09.2016

На 10 и на 17 септември 2016 г офисите на Скай управление на активи няма да работят


Уважаеми клиенти,

На 10 и 17 септември 2016 г. временно е спряна продажбата и обратното изкупуване на дялове от ДФ Скай Нови Акции, ДФ Скай Финанси и ДФ Скай Глобал ETFs, съответно приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на фондовете.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете се възобновява, считано съответно от 12 и от 19 септември 2016 г.

Също така, офисите на УД „Скай управление на активи" АД няма да работят на 10 и 17 септември 2016 г. 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.