22.08.2016

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване за фондовете на Скай на 10 и на 17 септември 2016 г


Уважаеми кленти,

 На свое заседание от 22.08.2016 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе следните решения за:

 • временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" на 10 септември (събота) 2016 г. Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете се възобновява, считано от 12 септември 2016 г.

 • временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" на 17 септември (събота) 2016 г.  Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете се възобновява, считано от 19 септември 2016 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с уведомление на Българска Фондова Борса - София АД, че съобразно търговския календар на Дойче Бьорзе за 2016 г. на 10 септември и на 17 септември 2016 г. няма да се проведат търговски сесии.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.