01.03.2012

Hidroelectrica SA на борсата в Румъния


1 март (Bloomberg) - Румъния получи две оферти от финансови групи, които искат да посредничат при продажбата на 10% от Hidroelectrica SA на фондовата борса.

От изявление на Hidroelectrica SA днес, става ясно, че едната оферта е подадена от консорциум включващ UniCredit Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., инвестиционния посредник BT Securities, Erste Group Bank AG и румънският им представител BCR, а другата оферта е подадена от консорциум обединяващ BRD-Groupe Societe Generale SA, Citigroup Inc., Societe Generale SA и брокерът Intercapital Invest.

 

Дял от Hidroelectrica SA, притежава Fond Propriatea, който е най-голямата инвестиция в портфейла на договорен фонд Статус нови акции.

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.