Скок на потреблението и ваксини

2021-07-15

 

 Излизащите данни през юни, особено от съвпадащи индикатори на икономическата активност, като PMI, започват малко по малко да разкриват какво се крие зад донякъде енигматичния бърз ръст на инфлацията. В развития свят към момента се получава едно от най-бързите икономически възстановявания след криза. Бързото нарастване на ваксинирани хора и отваряне на икономики води до изключително силно възстановяване на търсенето в икономиките, от порядък не виждан от 2009 г. насам. Същевременно в голяма част от развиващите се пазари, основно в Азия, но и в Латинска Америка, новите вълни от заразявания и недостатъчно ваксиниране все още сериозно ограничава производството - производство до голяма степен ориентирано точно към развития свят.
По този начин различните темпове на ваксиниране пряко засяга производствените вериги и реално създава недостиг на достатъчно продукти. В тази посока въздействат и все още силните фискални стимули в развития свят, които до някъде намаляват стимулите за включване на достатъчно хора в заетостта. Едновременното наличие на недостиг от работна ръка, проблеми с капацитета на производство в развиващия се свят и изключително силен ръст на потребление в развития свят неизбежно водят до по-висока инфлация.

Положителната новина от тази ситуация е, че все по-силно се приема мнението, че тази инфлация ще е временен феномен. С постепенното намаляване на фискалните стимули и с напредването на ваксинациите и в развиващия се свят, тези дисбаланси може да се очаква да отминат до края на годината. Което до голяма степен съвпада и с публично обявените очаквания от централните банки.
Всичко това даде отново стимул на пазарите на акции, които отново се фокусираха върху растежа, а не върху негативните ефекти на инфлацията. Лихвите по дългосрочните държавни облигации отново тръгнаха надолу, а разликата в скоростта на възстановяване на търсенето между САЩ и Еврозоната натисна леко еврото.

Основната опасност за пазарите през следващите месеци вече може да се приеме, че не е толкова инфлацията, колкото преждевременно или прекалено силно намаляване на фискалните и паричните стимули. Към момента не изглежда централните банки да се усещат пресирани за вдигане на лихви или правителствата за преминаване към по рестриктивна политика, но дори и да се приеме като само временно явление, ако инфлацията се ускори е напълно възможно да се наложи някой по-сериозен отговор от властите за контролирането и.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юни, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs