Спринт на биковете през декември

2020-01-10

  

 снимка: www.livetradingnews.com

 

Основното пазарно развитие през декември бе съгласието за подписване на първата фаза на търговската сделка между САЩ и Китай. Самата сделка все още да не е ясно какво включва и е далеч от решаване на основните конфликти между САЩ и Китай, като защита на правата на интелектуална собственост.Съгласието по този ограничен кръг от проблеми, които се решават на този етап отлага налагането на допълнителни санкции от страна на САЩ върху вноса от Китай.

Реално пазарите бяха калкулирали подобно развитие, като и през декември продължиха положителния си тренд. Развиващите се пазари също участваха в движението, като едни от най-добре представилите се основни пазари бяха имено те.

Извън търговските преговори икономическите показатели, които излязоха през месеца също подкрепиха ръста на пазарите. Дори в Европа, където промишления PMI от месеци показва рецесия в индустрията, изненада нагоре в стойността, макар и все още да се намира на територия показваща свиване на промишлената активност. Подобни бяха и данните от Китай, където промишления PMI е за втори месец над 50, след няколко месеца показващи рецесия.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец декември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs