На 31 декември 2019 г. (вторник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай

2019-12-12

Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 12.12.2019 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 31 декември 2019 г. (вторник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 02 януари април 2020 г. (четвъртък).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 30 декември 2019 г., ще бъдат обявени на 02 януари 2020 г.

Решението е във връзка с обявяването на 31 декември 2019 г (вторник) за ден без търговска сесия в търговските календари на регулираните пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Също така на 31 декември 2019 г. офисите на дружеството няма да работят.

С уважение,
„Скай управление на активи" АД